Informacje ogólne PDF Drukuj
wtorek, 08 listopada 2011 12:40

Zasadniczym celem projektu „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników” jest opracowanie narzędzi i wdrożenie trwałego systemu cyklicznej oceny potencjału naukowo – technologicznego oraz kształtowania polityki naukowej i naukowo – technologicznej na potrzeby innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki naszego kraju.

Ukierunkowanie dziedzinowe rozwoju badań i technologii i szeroko rozumiana specjalizacja jest postulowanym w wielu dokumentach strategicznych, ale także nieuniknionym kierunkiem zmian w programowaniu działań rozwojowych, kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionów oraz kraju. Realizacja Projektu stanowi również wartościowe uzupełnienie procesu formułowania struktury celów oraz działań będących przedmiotem wsparcia w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej.

Znaczenie oraz skala przedmiotowego projektu wiąże się z potrzebą udziału i aktywnego uczestnictwa szerokiej reprezentacji kluczowych krajowych i regionalnych aktorów życia gospodarczego na każdym etapie jego realizacji.

 

 

 

logo-leftlogo-right

MNiSW

 

gig

 

lodz

 

pb