Wywiady telefoniczne PDF Drukuj
poniedziałek, 01 października 2012 09:02

Uprzejmie informujemy, że prowadzone są wywiady telefoniczne, których celem jest zweryfikowanie wyników dotychczasowych prac, mających na celu określenie i dokonanie oceny powiązań rezultatów projektu Narodowy Program Foresight „Polska 2020”, realizowanego w latach 2007 - 2009, z zapisami dokumentów strategicznych i operacyjnych, dotyczącymi rozwoju kraju, regionów oraz wybranych sektorów i branż gospodarczych.

Respondenci to osoby posiadające wiedzę i doświadczenie m.in. w zakresie programowania strategicznego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

 

 

 

logo-leftlogo-right

MNiSW

 

gig

 

lodz

 

pb