Geneza projektu PDF Drukuj
wtorek, 08 listopada 2011 12:43

W latach 2006-2008 na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zrealizowano projekt pd nazwą Narodowy Program Foresight - Polska 2020.

Zakres realizacji Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” obejmował trzy pola badawcze oraz dwadzieścia tematów szczegółowych, wchodzących w zakres poszczególnych pól:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POLSKI

 • Jakość życia;
 • Źródła i wykorzystywanie zasobów energetycznych;
 • Kluczowe problemy ekologiczne;
 • Technologie na rzecz ochrony środowiska;
 • Zasoby naturalne;
 • Nowe materiały i technologie;
 • Transport;
 • Integracja polityki ekologicznej z politykami sektorowymi;
 • Polityka produktowa;
 • Zrównoważony rozwój regionów i obszarów.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE

 • Dostęp do informacji;
 • ICT a społeczeństwo;
 • ICT a edukacja;
 • eBiznes;
 • Nowe media.

BEZPIECZEŃSTWO

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne (zewnętrzne i wewnętrzne);
 • Bezpieczeństwo intelektualne;
 • Bezpieczeństwo socjalne;
 • Bezpieczeństwo techniczno-technologiczne;
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

W wyniku realizacji Foresightu:

 • Określono wizje rozwojowe Polski do 2020 r. przy pomocy scenariuszy:
  • Skok cywilizacyjny
  • Twarde dostosowanie
  • Słabnący rozwój
  • Zapaść
 • Pokazano jak kształtować politykę naukową i innowacyjną w kierunku GOW, rekomendując kierunki badan rozwoju naukowego i technologii.

Na poniższym rysunku przedstawiono motywy podjęcia prac w przedmiocie Projektu.

geneza

 

 

logo-leftlogo-right

MNiSW

 

gig

 

lodz

 

pb