Cele i zadania projektu PDF Drukuj
wtorek, 08 listopada 2011 12:44

CEL PROJEKTU

Celem ogólnym Projektu pn. „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników” jest opracowanie narzędzi i wdrożenie systemu cyklicznej oceny potencjału naukowo – technologicznego oraz kształtowania polityki naukowej i naukowo – technologicznej poprzez praktyczne wdrożenie idei „evidence - based policy”.

ZADANIA

1. Opracowanie systemu map kierunków badań naukowych oraz technologii i kierunków technologicznych określonych na podstawie metodyki projektów foresight

Realizacja planowana na okres 2011-2015

2. Analiza wyników Narodowego Programu Foresight (NPF) w celu ich wykorzystania i wdrożenia w kształtowaniu polityki naukowej i naukowo-technologicznej (polityki, strategie, programy operacyjne)

Realizacja planowana na okres 2011-2012

3. Opracowanie podstaw krajowego systemu monitoringu wdrażania projektów foresight z odniesieniem do mierników stopnia realizacji Narodowego Programu Foresight (NPF)

Realizacja planowana na okres 2011-2015

CELE CZĄSTKOWE

Cel główny Zadania 1:

Opracowanie pakietu funkcjonalnych narzędzi (model matematyczno-statystyczno-ekonometryczny) oraz systemu map kierunków badań naukowych oraz technologii

Cel główny Zadania 2:

Wypracowanie podejścia do identyfikacji obszarów przewagi konkurencyjnej będącej wynikiem analizy dorobku Narodowego Programu Foresight

Cel główny Zadania 3:

Wdrożenie mechanizmu konsolidacji rozproszonego potencjału oraz analizy wyników projektów foresight na potrzeby podejmowania decyzji w zakresie wspierania rozwoju badań naukowych i naukowo-technicznych

 

Celem ogólnym Projektu pn. „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników” jest opracowanie narzędzi i wdrożenie systemu cyklicznej oceny potencjału naukowo – technologicznego oraz kształtowania polityki naukowej i naukowo – technologicznej poprzez praktyczne wdrożenie idei evidence - based policy”.

 

 

logo-leftlogo-right

MNiSW

 

gig

 

lodz

 

pb