Wyniki pierwszej tury drugiego badania Delphi PDF Drukuj
piątek, 21 lutego 2014 14:07

Szanowni Państwo bardzo dziękujemy za czas poświęcony przy wypełnianiu kwestionariusza w I turze drugiego badania delphi w ramach przedsięwzięcia Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników. Poniżej zaprezentowane zostały wyniki tego badania w podziale na województwa nim objęte tj.:

  • mazowieckiego,
  • łódzkiego,
  • śląskiego,
  • podkarpackiego,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z efektami pierwszej tury badania, które ma być elementem budowanego w ramach Przedsięwzięcia narzędzia do identyfikacji, analizy i oceny regionalnego potencjału sfery B+R+I oraz występujących w regionach powiązań i sieci współpracy.

Prezentowane opracowanie uzupełniono o zbiorczą prezentację struktury respondentów.

Jednocześnie, zachęcamy do udziału w II turze badania, które pozwoli na uzgodnienie stanowisk ekspertów.

Do pobrania: zestaw wyników (plik zip)

 

 

logo-leftlogo-right

MNiSW

 

gig

 

lodz

 

pb