Zaproszenie do udziału w II badaniu eksperckim - II tura PDF Drukuj
piątek, 21 lutego 2014 00:00

Szanowni Państwo,

W imieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszamy do udziału w drugiej turze drugiego badaniu delphi, którego celem jest poznanie Państwa opinii na temat przedstawionych w kwestionariuszu 3 tez dotyczących:

  • jakości powiązań regionalnych i ponadregionalnych w kluczowych sektorach gospodarki dla konkurencyjności regionu,
  • identyfikacji i oceny sił i przewag konkurencyjnych regionu wpływających na dynamiczny rozwój w układzie nauka – gospodarka – technologia,
  • oceny złożoności generowania i absorpcji rozwiązań innowacyjnych w ramach inteligentnych specjalizacji.

Do każdej tezy zostały przypisane pytania wraz z predefiniowanymi odpowiedziami jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

Wyniki pierwszej tury tego badania zostały zaprezentowane na stronach internetowych Przedsięwzięcia w układzie:

  • struktura respondentów – zbiorczo
  • odpowiedzi do tez w podziale na województwa objęte badaniem - mazowieckie, łódzkie, śląskie, podkarpackie.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z efektami pierwszej tury badania, które ma być elementem budowanego w ramach Przedsięwzięcia narzędzia do identyfikacji, analizy i oceny regionalnego potencjału sfery B+R+I oraz  występujących w regionach powiązań i sieci współpracy.

Przedmiotowe badanie jest elementem przedsięwzięcia pn. „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Konsorcjum w składzie: Główny Instytut Górnictwa (lider projektu), Społeczna Akademia Nauk i Politechnikę Białostocką.

Z góry dziękujemy za aktywny udział w badaniu oraz poświęcony czas, wyrażając przekonanie, że wspólnie przyczynimy się do zdefiniowania kierunków rozwoju gospodarczego opartego na inteligentnej specjalizacji zgodnie z zapisami Strategii „Europa 2020”.

Formularz ankiety można pobrać tutaj.

Na wypełnioną przez Państwa ankietę oczekujemy do dnia 03.03.2014r.

Wypełnioną ankietę prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub wydruku lub faksu:

Mariusz Kruczek

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

faks: 322592154

W przypadku pojawienia się pytań lub potrzeby wsparcia technicznego jesteśmy do Państwa dyspozycji.

W imieniu zespołu realizującego badanie Delphi:

Elżbieta Uszok, Mariusz Kruczek

tel. 32 259 27 70

 

 

logo-leftlogo-right

MNiSW

 

gig

 

lodz

 

pb