Rezultaty projektu PDF Drukuj
wtorek, 08 listopada 2011 12:50

Rezultaty bezpośrednie Zadania 1:

  • Baza danych o kierunkach badań naukowych i technologii,
  • 13 raportów cząstkowych / rocznych z realizacji podzadań i zadań,
  • Seminarium i warsztaty konsultacyjne.

Rezultaty bezpośrednie Zadania 2:

  • 5 raportów cząstkowych / rocznych z realizacji podzadań i zadań

Rezultaty bezpośrednie Zadania 3:

  • Strona WWW projektu
  • Baza danych zbierająca informacje opracowanie i zgromadzone w wyniku realizacji projektu
  • Portal informacyjny
  • Pakiet materiałów szkoleniowych,
  • 6 raportów cząstkowych / rocznych z realizacji podzadań i zadań,
  • System monitorowania foresightów osadzony w przestrzeni wirtualnej ostatecznej wersji portalu

Opracowane narzędzia metodyczne i model matematyczno-statystyczno-ekonometryczny wraz z uruchomieniem obserwatorium foresight oraz platformą konsultacji w zakresie budowy i wdrażania polityk sektorowych, strategii, programów operacyjnych pozwoli na cykliczne diagnozowanie krajowego potencjału naukowo-technologicznego oraz kreowanie polityki naukowej i naukowo-technologicznej odpowiadającej współczesnym wyzwaniom wynikającym z uwarunkowań jednolitego rynku badań (ERA) oraz procesów globalizacyjnych.

W ramach projektu zostaną również opracowane podstawy krajowego systemu monitoringu wdrażania wyników projektów foresight z odniesieniem do mierników stopnia realizacji celów NPF.

 

 

 

logo-leftlogo-right

MNiSW

 

gig

 

lodz

 

pb